Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

Tutkimuksia Kettulan koulun lähistöltä

Kettulan koulu on yksi Kuopion vanhimmista kouluista (50-vuotias). Se sijaitsee Kettulanlahdessa, noin viiden kilometrin päässä Kuopion keskustasta pohjoiseen. Koulu on ollut lakkautusuhan alla, mutta viime vuosina koulun oppilasmäärä on kasvanut vuosittain ja koulussamme on jo melkein 200 alakouluikäistä oppilasta. Kouluamme ympäröi luonto, lähellä on niin ulkoilumaastot, uimaranta kuin Puijon luontoelämykset. Koulumme luontokurssi-valinnaisaineryhmä, 23 oppilasta (5.-6.lk) perehtyi syksyn aikana opinnoissaan mm. lähivesistöjen tutkimukseen, mistä tämä blogikirjoitus kertoo tarkemmin. Kettulan koulun sijainti

Vesistötutkimus

Teimme vesistötutkimuksen maanantaina 25.9.2017. Olimme jo aiemmin käyneet ryhmämme kanssa vesistöretkellä havainnoimassa Saarijärven lammen ja Pitkälammen rehevyyttä, kasvillisuuden määrää, lajistoa ja rantakasveja. Lisäksi olimme perehtyneet tieteellisen tutkimuksen lähtökohtiin: tutkimussuunnitelmaan, havaintojen kirjaamiseen, tarkkoihin mittauksiin, vertailuun ja johtopäätösten tekemiseen tutkimusaineiston perusteella. Meidät oli jaettu kahteen ryhmään, molemmat ryhmät tekivät samantyyppiset tutkimukset. Tutkimuksessa käytimme apuna vesistöreppuja. Meillä oli erilaisia rooleja tutkimusryhmässä: esim. kirjaaja, aineiston kerääjä, tutkimusvälineiden kuljettaja, tutkimusavustaja ja havaintojen tekijä.

Varsinaisella tutkimuskerralla sää oli aurinkoinen, lämpötila oli 19°C ja sadetta ei havaittu. Ensimmäinen tutkimuskohde oli Saarijärven lampi ja toinen tutkimuskohde 150 metrin päässä oleva Pitkälampi. Tutkimme lampea rannalta käsin, mm. mittaamalla veden lämpötilan, havainnoimalla rantakasvien ja vesikasvien määrää, veden sameutta/kirkkautta, pieneliöiden ja humuksen määrää. Lisäksi teimme ph-mittaukset lampien vesistä. Vesistörepun tarvikkeista käytimme tutkimuksessa lämpömittaria, tutkimuskortteja ja PH-tabletteja. Myös syvyyslevyä oli tarkoitus käyttää, mutta toteutus olisi ollut liian hankalaa, koska lampien rannoilla ei ollut laituria.

Tutkimuksessa havaitsimme, että meidän tarvitsee vielä harjoitella vesien tutkimista lisää. Varmistusmittauksissa ja havainnoissa selvisi, että lämpötila saattaa vaihdella mittauspisteestä, etenkin mittaussyvyydestä riippuen. Lämpötila vaihteli 10-12 °C:een välillä. Myös PH-mittauksissa havaitsimme eron kahden lammen välillä. Päättelimme, että Pitkälammessa oleva veden ilmastuspumppu vaikuttaa veden happamuusarvoihin, mutta myös vesikasvillisuuden määrään.

Kommentteja tutkimusretkestä

Luontokurssin opettajana oli Hanna Nurmela. Hanna kertoi, että Ihan pihalla-hankkeen kautta saadut vesistöreput toimivat retkellä hyvin. Käytimme välineistöstä lämpömittaria, ohjeistusta, mitta-astiaa sekä PH-tabletteja ja tunnistusliuskaa. Repun ohjeistuksella ja välineillä olisi voinut työskennellä enemmänkin, mutta aikapula rajoitti toimintaa ja käyttöä (ryhmälle 2 tuntia viikossa, myös keli vaikutti). Käytämme repun aineistoa kuitenkin myös kevään lähiluontokokonaisuudessa, joka on monialainen oppimiskokonaisuus koko koululle.

Meidän luontokurssilaisten mielestä lähilampien luokse tehty tutkimusretki oli kiinnostava. Sää oli hyvä ja tunnelma mukava. Meillä oli kuitenkin käytettävissä vähän aikaa, joten varsinainen tutkimusosa piti tehdä nopeasti. Olisimme saaneet tutkimuksesta luotettavampia, jos näytteitä olisi

otettu enemmän. Näytteenotosta opimme koko ajan enemmän. Olisi ollut kiva kokeilla myös jokaisen itse enemmän tutkimusvaiheita, nyt teimme hommat isommissa ryhmissä.

Kettulan koulun blogikirjoituksen kokosi oppilaiden ja luontokurssin ohjaajan ajatusten pohjalta Anni Laitinen.