Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

Vesitutkimuksia Kalevalan koulun läheisyydessä, Honkalahden uimarannalla

Aloitimme vesistön tutkimusprojektin Seppo –alkukartoituspelin muodossa. Tehtävät toteutettiin Maljalammen ympäristössä. Tehtävissä mietittiin mm. veden lämpötilaa, rannan kasveja ja eläimistöä.

Varsinaisen tutkimusretken teimme keskiviikkona 10.10.2018. Tutkimuspäivänä sää oli aurinkoinen +13 astetta. Vesistön tutkimukseen osallistui 45 1.-2. -luokkalaista oppilasta. Lisäksi apunamme oli kolme 6. luokan oppilasta. Jaoimme lapset kymmeneen eri ryhmään, joista viisi ryhmää teki kerrallaan vesitutkimuksia eri pisteillä. Jokaisessa ryhmässä oli noin 4-5 lasta, joten kaikki pääsivät osallistumaan vesitutkimusten tekemiseen. Jokaisella ryhmällä oli aikaa noin 10 minuuttia / tehtäväpiste. Tehtäväpisteen jälkeen yksi ryhmän oppilaista jäi kertomaan seuraavalle ryhmälle tutkimuksen toteutusohjeet. Tutkimustulokset kirjattiin ylös kortille. Loput ryhmät pelasivat metsässä odotusaikana lipunryöstöä sekä söivät eväitä. Sitten vaihdettiin osia.

Tutkimuksessa käytimme apuna Ihan pihalla! -hankkeen vesistöreppuja.

Otimme näytteitä Honkalahden uimarannalta sekä läheiseltä laiturilta. Laiturilta mittasimme veden lämpötilan (+9 astetta) sekä näkösyvyyden. Veden pinta oli niin matalalla, että emme saaneet luotettavaa mittaustulosta näkösyvyydestä, koska levy näkyi pohjaan saakka (1,4m). Rannalla tutkimme veden pH –arvoa, joka todettiin välille 7-8. Lisäksi tutkimme veden sameutta, joka oli noin 40 JTU. Viimeisellä pisteellä selvitimme veden happamuutta –arvoksi saimme noin 4 ppm. Retken jälkeisenä päivänä kävimme yhdessä tutkimustulokset läpi. Ryhmien tutkimustulokset olivat hyvin yhteneviä. Lopuksi lapset pelaavat vielä Seppo –koontipelin, jossa kerrataan vielä opittuja asioita.

Retken ajankohta olisi voinut olla aikaisemmin, jotta olisimme saaneet luotettavia tuloksia veden sinilevätilanteesta sekä näkösyvyydestä. Vesistöreput toimivat mielestämme hyvin. Tutkimuskorttien ohjeistus oli selkeä. Aiomme hyödyntää repun sisältöä ja toteuttaa uuden tutkimusjakson keväällä.

#kalevalankoulu #ihanpihalla #vesitutkimus #seppopeli