Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

Kierrätysteeman äärellä

Maailma2030 -teema on kaikkien Kuopion koulujen yhteinen monialainen oppimiskokonaisuus, joka toteutetaan kalenterivuoden 2019 aikana. Tämän monialaisen oppimiskokonaisuuden tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään, miten jokainen voi omalla toiminnallaan edistää ja rahoittaa kestävää kehitystä. Tämä tavoite kuuluu meille kaikille, olemmehan osa yhteistä maapalloa ja vastuussa siitä, millaisessa maailmassa me elämme vuonna 2030.


Kettulan koulun alkuopetuksen väki käsitteli monialaisen oppimis-kokonaisuuden yhtenä teemana kierrätystä monesta eri näkökulmasta käsin. Kierrätystä käsiteltiin ympäristö- ja luonnontiedon tunneilla, mutta myös huomioitiin monissa muissa oppiaineissa. 2A-luokan oppilaan muun muassa suunnittelivat ja toteuttivat robotin tai koneen kierrätysmateriaaleista. Oppilaat innostuivat tehtävästä niin kovasti, että osa teki koneita ja robotteja kotonakin. Kuvataiteessa ja käsitöissä käytämme usein kierrätysmateriaaleja oppilastöitä valmistaessa.


Kun alkuopetuksen väki oli ensin opiskellut kierrätysasioita omassa luokassa, järjestettiin tämän jälkeen pajapäivä. Pajapäivässä oppilaat jaettiin neljään ryhmään luokka-asterajat rikkoen ja jokainen ryhmä kiersi kaksi erilaista pajaa. Pajoissa pelattiin mm. jäteKim-leikkiä, lajittelubingoa, ratkaistiin piilotettuja jätearvoituksia ja tutustuttiin lasten kierrätysseikkailuun Roskisrotta-ohjelmaa katsoen.


Alkuopetuksen väelle on myös toteutettu Seppo-peli kierrätysteeman kertaukseen. 2A—luokkalaiset ovat Seppo-peliä jo pelanneet. Oppilaat innostuivat tehtävien teosta. Tehtävinä oli esimerkiksi kuvata kolme luontoon kuulumatonta asiaa, suunnitella juliste roskaukseen liittyen, ratkaista monivalintatehtävä, ratkaista videotehtävä, pohtia mistä lelusta on valmis luopumaan sekä suunnitella rap- tai runoesitys kierrätyksestä. Lisäksi toukokuussa toteutetaan koko koulun yhteinen vaihtotori ajatuksella ”Tuo tullessasi, vie mennessäsi”. Vaihtotorin ideana on saada käytetty tavara hyötykäyttöön ja kiertoon.

Anni Laitinen, Kettulan koulu / Kuopio